Bright Way Vision

מיתוג שפה גרפית ואתר לחברת BWV - Bright Way Vision 

המתמחה ב Advanced Vision Sensors

קונספט: שימוש בסמלים של בעלי חיים בעלי יכולת ראייה גם במצבים קשים